ĮSPĖJIMAS: Informuojame, kad svetainė tvarko asmens duomenis ir naudojasi "slapukais".
Tęsdami naudojimasi šia svetaine jūs sutinkate su mūsų privatumo politika. Duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

 Lietuviškai
MENU

Garantinis aptarnavimas

  »     »   Garantinis aptarnavimas

GAMINTOJO GARANTIJA

Šią Garantiją suteikia bituminių čerpių gamintojas – UAB „Mida LT“, veikiantis adresu: Lietuva, Gargždų m., Gamyklos g. 19, toliau vadinamas Gamintoju. Garantija taikoma gaminiams, nupirktiems Pirminio distributoriaus ar Pirkėjo (Galutinio vartotojo). 

Garantija galioja, jei laikotarpis tarp pirkimo datos, kai Pirkėjas (Galutinis vartotojas) įsigijo bitumines čerpes ir jų klojimo momento neviršija dvylikos mėnesių.

Baigęs kloti čerpes, Pirkėjas (Galutinis vartotojas) turi užpildyti Garantijos sertifikatą, kur nurodo darbų atlikimo datą. Nuo šio momento įsigalioja Garantinis ir Ilgaamžiškumo laikotarpis.

Garantiniu laikotarpiu (žr. lentelę) priklausomai nuo čerpių klasės, aptikus defektų, turinčių įtakos stogo kokybei, Gamintojas keičia 100% žemos kokybės bitumines čerpes ir padengia pagrįstas jų perklojimo išlaidas. Į Garantiją neįskaičiuojamos išlaidos, susijusios su demontavimu, utilizavimu, stogo denio ar pakloto restauravimu ir metalinių struktūrų pakeitimu, žala, padaryta pastato išorei ir turtui, esančiam viduje.

Pasibaigus Garantiniam laikotarpiui ir iki Ilgaamžiškumo laikotarpio pabaigos aptikus defektus, kurie sukelia stogo pratekėjimą, Gamintojas įsipareigoja pakeisti čerpes arba padengti čerpių, kurias reikia pakeisti, įsigijimo išlaidas. Kompensacija apskaičiuojama atsižvelgiant į čerpių nusidėvėjimo normą. Čerpių perklojimo darbų išlaidos šiuo atveju nėra kompensuojamos.

Garantija apima tik defektus, atsirandančius dėl Gamintojo kaltės. Garantija netaikoma šiais atvejais:

 • Žala, padaryta stichinių nelaimių; gamtinių, ekologinių ir kitų anomalijų; taip pat dėl force majeure aplinkybių;
 • Pažeidimai, padaryti netinkamai transportuojant (išskyrus atvejus, kai prekės buvo pristatytos DAP sąlygomis), sandėliuojant ar netinkamai naudojant dangą;
 • Nekvalifikuotas montavimas, reikalavimų, išdėstytų montavimo instrukcijoje, nesilaikymas arba neteisingas stogo garo izoliacijos, ventiliacijos ir apšiltinimo įrengimas;
 • Pažeidimai dėl nekvalifikuoto remonto ar netinkamų sudėtinių dalių naudojimo;
 • Projekto klaidos ar defektai, arba paslėpti defektai pastato konstrukcijoje;
 • Spalvų pasikeitimai veikiant šiems aplinkos išoriniams veiksniams: agresyvių cheminių medžiagų patekimas su krituliais, gyvų organizmų veikla ir t.t.
   
Bituminių čerpių klasė   
  Ilgaamžiškumo laikotarpis  
  Garantijos laikotarpis 
CONTINENT
60 metų
15 metų
WESTERN
55 metai
15 metų
JAZZ 50 metų 15 metų
COUNTRY 50 metų 15 metų
RANCHO 30 metų 10 metų
ULTRA 50 metų 10 metų
CLASSIC 30 metų 10 metų
STANDARD 10 metų 5 metai
STANDARD ROCK 10 metų 5 metai


PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR GARANTINIO APTARNAVIMO TVARKA

1. Aptikus gamybos defektą, būtina kreiptis į MIDA LT serviso centrą e-paštu: service@mida.lt.
2. Pretenzija yra įregistruojama pateikus:

 • Dokumentus, įrodančius pirkimą;
 • Garantijos sertifikatą;
 • Pirkėjo (Galutinio vartotojo) pranešimą;
 • Spalvotas skaitmenines nuotraukas su aiškiu tariamo defekto, stogo, ventiliacijos elementų ir namo aplinkos vaizdu.

3. MIDA LT Serviso centro specialistai gali paprašyti pateikti papildomos informacijos ar bituminių čerpių pavyzdžius, reikalingus defektų nustatymui. Nepateikus papildomos informacijos per 30 kalendorinių dienų bus laikoma, kad pretenzija nėra pateikta, o Pirkėjas (Galutinis vartotojas) bus apie tai informuotas raštu.
4. Pirkėjas (Galutinis vartotojas) turi užtikrinti Gamintojo atstovui prieigą, kad būtų ištirtas pretenzijos pagrįstumas ir sudaryta galimybė įvertinti materialinę žalą.
5. Pretenzijos nagrinėjamos pagal Garantijos įsipareigojimus per dešimt darbo dienų nuo pretenzijos įregistravimo momento.

MIDA LT aptarnavimo centras
Gamyklos 19, LT-96155 Gargždai, Lietuva
Tel. +370 644 35749,
Faks. +370 46 455167,
El. paštas: service@mida.lt

DOKUMENTAI ATSISIUNTIMUI:

Garantijos sertifikatas vienasluoksnėms čerpėms
Garantijos sertifikatas daugiasluoksnėms čerpėms
Garantinis talonas (pildyti "online" būdu
Namo savininko pranešimas MIDA LT, UAB
Visos steisės saugomos © 2011-2016
Adresas: Gamyklos g. 19, Gargždai LT-96155
Tel.: +370 700 44722 
Faks.: +370 46 455 167, el. p.: info@mida.lt 
Įm. k.: 110433047
PVM mok. k.: LT104330410